Početak Adventa

Početak Adventa i paljenje prve adventske svijeće.